Revize norem ISO 9001 a ISO 14001

In novinky by Pavel Keim

Nejrozšířenějšími normami pro certifikaci systémů managementu patří normy ISO 9001 - Systém managementu kvality a ISO 14001 - Systém environmentálního managementu, ...

Rozsudek Soudního dvora EU

In novinky by Pavel Keim

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie proti Spolkové republice Německo v oblasti volného pohybu zboží Soudní dvůr Evropské unie vydal dne ...