Převod akreditované certifikace umožňuje organizacím s platným certifikátem systému managementu přejít k jinému certifikačnímu orgánu, aniž by byla porušena kontinuita certifikačního cyklu. Nově vydaný certifikát má dobu platnosti totožnou s původním certifikátem.

Certifikáty, o kterých je známo, že byly pozastaveny nebo jim hrozí pozastavení, nemohou být předmětem převodu. K držitelům těchto certifikátů se přistupuje jako k novým žadatelům o certifikaci.

  • sloučení služeb v certifikaci k jednomu obchodnímu partnerovi
  • možnost provádět kombinované audity systémů managementu, výrobků, inspekce aj.
  • snížení nákladů
  • úsporu času
  • nové podněty k dalšímu rozvoji organizace
  • lepší informovanost o novinkách v právních, normativních i technických předpisech

Pro převod akreditované certifikace má certifikační orgán stanovený postup.
V případě zájmu o podrobnější informace o převodu akreditovaného certifikátu (lhůty, cenové a ostatní podmínky), kontaktujte vedoucí certifikačního orgánu pro systémy managementu.

Ověřujeme validitu podkladů použitých pro její zpracování, novost uvedeného postupu, relevantní uplatnění technických norem, validaci postupu apod.

 

Kompletní nabídku našich služeb najdete zde

V rámci široké nabídky našich služeb nabízíme komplexní zajištění Vašich požadavků v oblasti zkoušení, inspekce a certifikace (TIC – Testing, Inspection, Certification).