Systém řízení bezpečnosti informací (ISMS) je vhodným a vítaným nástrojem pro organizaci, od které se očekává systematické a spolehlivé zabezpečení svých a klientských elektronických či tištěných dat. Systém managementu bezpečnosti informací dle normy ISO 27001 vede organizaci k využití ověřené sady standardů pro zabezpečení počítačů, citlivých dokumentů a prostor v organizaci. Pracovníci získají přehled o nakládání s informacemi a dokumenty dle požadovaného stupně zabezpečení.

Zavedením ISMS organizace identifikuje potencionální rizika a hrozby z úniku a ztrát informací a řízeně je minimalizuje. ISMS poskytuje organizaci prostředky a metodiky ke zvýšení úrovně zabezpečení zpracovávaných a uchovávaných informací.

Přínosy certifikace systém managementu bezpečnosti informací

Náš certifikační orgán pro systémy managementu nabízí

  • certifikaci a recertifikaci systému managementu bezpečnosti informací – ISMS dle ISO/IEC 27001
  • analýzu organizačního a technického stavu zabezpečení ICT organizace
  • poskytnutí licence na užití certifikační značky
  • vydávání certifikátů v cizích jazycích
  • kombinovanou certifikaci a dozorové audity
  • převod certifikace za účelem využití našich kombinovaných služeb

Dále nabízíme:

Certifikát systému řízení bezpečnosti informací

Držitel certifikátu veřejně oznamuje, že řídí, sleduje a kontroluje své činnosti tak, aby výsledky práce odpovídaly obecným požadavkům a požadavkům odběratele, a aby v co možná nejvyšší míře vyloučil nekvalitní práci.

Certifikát vydaný naším akreditovaným certifikačním orgánem je mezinárodně uznávaný a má výrazný marketingový potenciál, je jedinečným dokumentem pro publikování na webových stránkách, v propagačních materiálech, při jednání se zákazníky apod.

Naše certifikační značka ISMS 27001

Poskytnutá certifikační značka sděluje Vašim obchodním parterům a celé široké veřejnosti, že Vaše organizace má certifikovaný a dozorovaný systém managementu dle příslušné normy odkázané v certifikační značce. Certifikační značka, je nástrojem jednoduché a rychlé komunikace, kterou certifikovaná organizace pomáhá zákazníkovi v rychlé orientaci mezi firmami zejména v rámci nabídky a poptávky.

Kombinovaná certifikace / dozorové audity

Kombinované certifikační a dozorové audity, popř. audity řízení výroby, je našimi klienty stále více využívaná služba. Je určena firmám s více certifikovanými systémy managementu, kdy se certifikační nebo dozorový audit nad více systémy managementu provádí v jednom dohodnutém termínu. Kombinované audity snižují časové zaneprázdnění pracovníků klienta a využívají informační synergii auditorů při společném auditování více systémů managementu.

Nabízíme i kombinovanou certifikaci / dozor systému managementu kvality a řízení výroby v rámci výrobkové certifikace AO 227, OS 1516, CO 3013).

Naše kompetence

Osvědčení o akreditaci – náš certifikační orgán pro systémy managementu je akreditován Národním akreditačním orgánem – Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., je registrován pod číslem 3009 s oprávněním používat národní akreditační značku. Rozsah působnosti našeho certifikačního orgánu stanoví Příloha k Osvědčení o akreditaci.

Ke stažení

Přihláška k certifikaci ISMS – ISO 27001 – první / opakovaná certifikace ISMS.
Příloha ISMS k přihlášce k certifikaci systému managementu

Přihlášku zašlete e-mailem na info@vups.cz, na naši poštovní adresu nebo faxem na číslo 271 017 242. Naši pracovníci Vás budou kontaktovat.

 

Kompletní nabídku našich služeb najdete zde

V rámci široké nabídky našich služeb nabízíme komplexní zajištění Vašich požadavků v oblasti zkoušení, inspekce a certifikace (TIC – Testing, Inspection, Certification).