Přemýšlíte, jak zvýšit konkurenceschopnost vyráběných a dodávaných výrobků?

Ucházíte se o veřejné zakázky nebo subdodávky např. pro stavby ŘSD nebo SŽDC, kde jsou na stavební výrobky kladeny individuální technické požadavky např. dle TKPTKP MD ČR, TP nebo kde je požadován doklad o způsobilosti k provádění / montáži konstrukcí dle požadavků TKP nebo ČSN např. dle ČSN EN 1090-2+A1 ČSN 73 2603 apod.?

Vyžaduje odběratel, nebo investor prokázat, že Váš výrobek označený CE vykazuje specifické vlastnosti dle požadavků investora nebo projektanta?

Nevíte, jak zvýšit konkurenceschopnost dodávaných výrobků? Prokažte splnění požadavků důvěryhodným a nesporným posouzením třetí stranou s doložením certifikátu výrobku od našeho akreditovaného certifikačního orgánu č. 3013.

Osvědčování a certifikace výrobků

Certifikace procesů

Náš certifikační orgán pro výrobky a procesy nabízí

Ověřování vlastností a dobrovolnou certifikaci stavebních výrobků:

  • ke specifickým požadavkům TKP, TP, SBBK, k požadavkům pro návrh a použití výrobků ve stavbě, požadavkům investorů, dodavatelů, projektantů
  • k technické specifikaci výrobce, podnikové normě, technickým listům výrobků, včetně výrobků pro technická zařízení budov
  • schvalování a dozor systémů řízení výroby výrobků (SŘV/FPC) kde tato činnost je v povinnostech výrobce (neprovádí Autorizovaná osoba / Oznámený subjekt)

Počáteční inspekci, posuzování a dobrovolnou certifikaci procesů:

  • svařování kovových výrobků, dílců a konstrukcí dle ISO 3834-2,-3,-4
  • montáže ocelových konstrukcí k požadavkům EN 1090-2, popř. ve spojení s ČSN 73 2603
  • výroby betonu dle požadavků kapitoly 18 TKP MD ČR

Školení výcvik personálu a odborné přednášky pro výrobce výrobků označovaných značkou CE; aplikace požadavků harmonizovaných norem v systémech řízení výroby

Komplexní technickou pomoc výrobcům stavebních výrobků při uvádění výrobků na trh samostatně, nebo souběžně s činností AO 227, nebo OS 1516

Certifikát výrobku / procesu

Certifikace výrobku je důvěryhodným dokumentem vydaným akreditovaným certifikačním orgánem osvědčující, že výrobek nebo proces je v souladu s technickými požadavky na certifikaci to je deklarací výrobce, s požadavky technických norem a právních předpisů specifickými požadavky TKP, TP, SBBK apod.

Naše certifikační značka

Certifikační značka je nástrojem jednoduché a rychlé komunikace, kterou výrobce / dovozce / dodavatel pomáhá zákazníkovi v rychlé orientaci mezi výrobky v rámci nabídky a poptávky a sděluje Vašim klientům a veřejnosti, že výrobek byl nezávisle odzkoušen a posouzen k technickým požadavkům a certifikován.

 

Naše kompetence

Osvědčení o akreditaci – náš certifikační orgán pro produkty (výrobky, procesy, kvalifikaci a EPD je akreditován Národním akreditačním orgánem – Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., je registrován pod číslem 3013 s oprávněním používat národní akreditační značku. Rozsah působnosti našeho certifikačního orgánu stanoví Příloha k Osvědčení o akreditaci.

Náš certifikační orgán pro výrobky je pověřený k činnostem v certifikačním systému pro udělování licence pro používání značky „Osvědčeno pro stavbu“

Ke stažení

Žádost k certifikaci výrobků / procesů
Přihláška k certifikaci procesu svařování – ISO 3834
Žádost o licenci Osvědčeno pro stavbu

Přihlášku či žádost zašlete e-mailem na info@vups.cz, na naši poštovní adresu nebo faxem na číslo 271 017 242. Naši pracovníci Vás budou kontaktovat.

 

Kompletní nabídku našich služeb najdete zde

V rámci široké nabídky našich služeb nabízíme komplexní zajištění Vašich požadavků v oblasti zkoušení, inspekce a certifikace (TIC – Testing, Inspection, Certification).