Certifikační systém pro udělování značky shody „Osvědčeno pro stavbu“ je koncipován jako dobrovolný otevřený certifikační systém stavebních výrobků, v rámci kterého je posuzována vhodnost stavebních výrobků ve smyslu zákona č. 183/2007 Sb. a dalších technických předpisů pro stavby. Certifikační systém pro udělování značky shody „Osvědčeno pro stavbu“ je provozován jako nediskriminační systém otevřený stavebním bez ohledu na původ výrobků, místo jejich výroby. Správcem a provozovatelem certifikačního systému „Osvědčeno pro stavbu“ je Svaz zkušeben pro výstavbu.

Posuzujeme stavební výrobky pro značku „Osvědčeno pro stavbu“

Značka Osvědčeno pro stavbu

Značka má především poskytnout všem subjektům dotčeným stavebním řádem objektivní informaci, že stavební výrobek se značkou „Osvědčeno pro stavbu“ je vhodný pro zabudování do stavby na území České republiky.

Naše kompetence

Náš certifikační orgán pro výrobky je pověřený k činnostem v certifikačním systému pro udělování licence pro používání značky „Osvědčeno pro stavbu“ od doby založení tohoto certifikačního systému, to je od roku 2008. Rozsah působnosti našeho certifikačního orgánu stanoví Příloha k osvědčení o akreditaci.

Žádost ke stažení

Žádost o licenci Osvědčeno pro stavbu – žádost o osvědčení stavebního výrobku.

Žádost zašlete e-mailem na info@vups.cz, na naši poštovní adresu nebo faxem na číslo 271 017 242. Naši pracovníci Vás budou kontaktovat.

 

Kompletní nabídku našich služeb najdete zde

V rámci široké nabídky našich služeb nabízíme komplexní zajištění Vašich požadavků v oblasti zkoušení, inspekce a certifikace (TIC – Testing, Inspection, Certification).