Prosazení nových výrobků a technických řešení do navrhování stavebních konstrukcí a jejich částí – jste výrobce, dovozce nebo dodavatel stavebních výrobků, které zajišťují požadované vlastnosti stavebních konstrukcí, např. tepelně izolační, hydroizolační výrobky, ETICS, nebo jste autorem a přejete si ověřit nová technická řešení konstrukcí pro budovy a případně certifikovat stavební konstrukci v celé sestavě použitých výrobků např. pro různé požadované úrovně tepelné ochrany, vliv nových výrobků a konstrukčních řešení na celkový součinitel prostupu tepla nebo šíření vlhkosti ve stavební konstrukci nebo si přejete ověřit vhodnost Vašich výrobků například pro pasivní domy?

Celou stavební konstrukci, jako sestavu stavebních výrobků, popř. navržené technické řešení ověříme a posoudíme k normovým požadavkům znamenající splnění obecným technických požadavků na stavby (OTP), nebo k požadovaným úrovním dle zadání nebo stanovíme tepelně technické parametry nového technického řešení pro návrh budovy.

Certifikace kovových konstrukcí … více viz Kovové konstrukce

Náš certifikační orgán pro produkty nabízí

  • Ověřování a certifikaci stavebních konstrukcí jako sestavu definovaných stavebních výrobků nebo její části k všem požadavkům dle ČSN 73 0540-2
  • Ověření a certifikaci technických řešení k požadavkům na tepelnou ochranu, výskyt vlhkosti na povrchu nebo v konstrukci
  • Ověření a certifikaci sestav výrobků / systémů pro povrchovou úpravu stavebních konstrukcí ve spojení s ověřením jejich vhodnosti pro dané použití
  • Ověřování a certifikaci výrobků a konstrukcí pro pasivní domy
  • Pro všechny případy vypracování protokolu / zprávy o posouzení v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Certifikát

Certifikát stavební konstrukce jako sestavy stavebních výrobků nebo její části, technického řešení, apod. je důvěryhodným dokumentem vydaným odborným certifikačním orgánem, osvědčující vlastnosti předmětu certifikace k požadavkům technických norem, technických předpisů, nebo deklaraci žadatele o certifikaci a zakládá získání důvěry odběratelů a konkurenční výhody na trhu.

Naše certifikační značka

Certifikační značka je nástrojem jednoduché a rychlé komunikace a ve spojení s dokumentací certifikovaného produktu sděluje Vašim klientům a veřejnosti, že předmět certifikace, zde stavební konstrukce nebo její část, technické řešení byla nezávisle ověřena popř. odzkoušena, posouzena k technickým požadavkům na stavby a požadavkům na certifikaci vyhověla.

Naše kompetence

Naše kompetence je založena na akreditaci našich odborných útvarům: Certifikačního orgánu pro produkty č. 3013Zkušební laboratoře č. 1234.

Ke stažení

Přihlášky k certifikaci zasíláme žadatelům na základě projednání předmětu certifikace s žadatelem. Ke komunikaci s námi využijte náš kontaktní formulář nebo nás kontaktujte telefonicky nebo e-mailem na info@vups.cz

 

Kompletní nabídku našich služeb najdete zde

V rámci široké nabídky našich služeb nabízíme komplexní zajištění Vašich požadavků v oblasti zkoušení, inspekce a certifikace (TIC – Testing, Inspection, Certification).