Etický kodex ČIA

Naše společnost se s odkazem na akreditaci svého Certifikačního orgánu č. 3009 pro systémy managementu, Certifikačního orgánu č. 3013 pro výrobky, procesy, kvalifikaci a EPD a Zkušební laboratoře č. 1234 zavázala k dodržování Etického kodexu Českého institutu pro akreditaci, o.p.s.

Etický kodex ČIA pro CO č. 3009

Etický kodex ČIA pro CO č. 3013

Etický kodex ČIA pro AZL č. 1516

Etický kodex SZV

Zkušební laboratoř č. 1516 se zavázala k dodržování Etického kodexu člena Svazu zkušeben pro výstavbu.

Etický kodex člena SZV