Zpracováváme technické normy, překládáme evropské a mezinárodní normy, nabízíme informační databázi CE INFO o stavebních výrobcích označovaných CE. Poskytujeme informace a školení o změnách norem a legislativních požadavcích, účastníme se národních i mezinárodních projektů a programů.