Vydána norma ISO 45001:2018

In novinky by VUPSadmin

Norma ISO 45001:2018 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem k použití, nahradí ČSN OHSAS 18001. ...

Novinka v oblasti BOZP na staveništích

In novinky by VUPSadmin

S účinností od 1.5.2016 platí nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích ...

Důvěryhodné certifikáty

In novinky by Pavel Keim

Stále více poradenských a konzultačních společností vydává firmám certifikáty, které hýří hologramy a podobnými znaky, jejich grafika budí dojem „úředního“ a ...