Novela zákona č. 406/2000 Sb. Certifikát ISO 50001 nahradí energetický audit

In novinky by Pavel Keim

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií pod č. 103/2015 Sb. ukládá mimo jiné velkým podnikům povinnost zpracovat pro jím užívané nebo vlastněné energetické hospodářství energetický audit a dále jej pravidelně zpracovávat nejméně jednou za 4 roky.

Povinnost zpracování energetických auditů a jejich aktualizaci je možné úplně nahradit zavedením a certifikací systému managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001 (EnMS) akreditovanou osobou.

Náš akreditovaný certifikační orgán Vám provede certifikaci systému managementu hospodaření s energií dle ISO 50001 ve vašem podniku a vydá akreditovaný certifikát dle zákona č. 406/2010 Sb.


… více o ISO 50001 se dozvíte na stránce Systém managementu hospodaření s energií, certifikace ISO 50001