Aplikovaný výzkum stálosti vlastností průmyslově vyráběných desek z EPS

In novinky by Pavel Keim

Naše společnost ukončila aplikovaný výzkum stálosti vlastností tepelně izolačních desek z pěnového polystyrenu styro EPS 100 S a styro EPS 150 S. Objednatelem byla společnost Styrotrade, a.s. Vydanými certifikáty byla osvědčena stálost užitných vlastností pro určené použití výrobku do podlahových a střešních stavebních konstrukcí. Certifikační orgán pro výrobky naší společnosti vydal certifikáty výrobků styro EPS 100 S a styro EPS 150 S, na základě svých zjištění a výsledků dlouhodobých laboratorních zkoušek simulace umělé stárnutí a změny užitných mechanických, tepelných a vlhkostních vlastností certifikovaného výrobku při kombinovaném cyklickém působení vody a 300 cyklech zmrazování a rozmrazování. Laboratorní zkoušky provedla naše akreditovaná zkušební laboratoř. Společnosti Styrotrade, a.s. byla propůjčena k užívání vlastní certifikační značka „Certifikovaný výrobek“.

Publikováno se svolením společnosti Styrotrade, a.s. 05/2015