Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o. působí na základě pověření Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) jako Centrum technické normalizace v oblasti tepelně izolačních výrobků, hydroizolačních výrobků a stropních podhledů. CTN VÚPS zabezpečuje normalizační činnost ve vybraných evropských normalizačních komisích (CEN/TC) a k nim příslušných národních technických normalizačních komisích (TNK).

CTN zajišťuje mezinárodní spolupráci v oblasti působnosti uvedených evropských technických komisí. V těchto oblastech CTN řídí hlasování a připomínkování nových evropských technických norem a podílí se na jejich zavedení na národní úrovni do soustavy ČSN. Zároveň se CTN podílí na tvorbě národních technických norem.

Žádost o bližší informace k činnostem CTN

Ke specifikaci Vašich požadavků a dotazů ohledně činnosti CTN využijte kontaktní formulář, naší e-mailovou adresu info@vups.cz, naši korespondenční adresu nebo fax. Naší specialisté Vás budou kontaktovat a informovat o dalším postupu.

 

Kompletní nabídku našich služeb najdete zde

V rámci široké nabídky našich služeb nabízíme komplexní zajištění Vašich požadavků v oblasti zkoušení, inspekce a certifikace (TIC – Testing, Inspection, Certification).