Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o. je Národní platformou SBToolCZ pověřen výkonem certifikace komplexní kvality budovy nástrojem SBToolCZ a vydáním příslušného certifikátu kvality a certifikační značky SBToolCZ.