Potřebujete ověřit parametry vnitřního prostředí?

K ověření parametrů vnitřního prostředí a jako podklad pro ověření stavebních konstrukcí zajišťujeme dále uvedené služby (jednorázové i dlouhodobé měření).

Naše akreditovaná zkušební laboratoř v této oblasti nabízí

  • stanovení příčiny tepelně vlhkostních problémů ve vnitřním prostředí
  • posouzení parametrů vnitřního prostředí k požadavkům právních předpisů
  • monitoring vnitřního prostředí slouží jako podklad pro odborné a znalecké posudky ve stavebnictví

Naše kompetence

Osvědčení o akreditaci – naše zkušební laboratoř je akreditována Národním akreditačním orgánem – Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., je registrována pod číslem 1234 s oprávněním používat národní akreditační značku. Rozsah působnosti naší zkušební laboratoře stanoví Příloha k osvědčení o akreditaci.

Žádost o poskytnutí této služby

Ke specifikaci Vašich požadavků a dotazů ohledně monitoringu vnitřního prostředí využijte kontaktní formulář, naší e-mailovou adresu info@vups.cz, naši korespondenční adresu nebo fax. Naší specialisté Vás budou kontaktovat a informovat o dalším postupu.

 

Kompletní nabídku našich služeb najdete zde

V rámci široké nabídky našich služeb nabízíme komplexní zajištění Vašich požadavků v oblasti zkoušení, inspekce a certifikace (TIC – Testing, Inspection, Certification).