Systém environmentálního managementu (EMS) není jen ekologie, ale součást strategie organizace. Je nástrojem organizace k řízení všech svých činností z hlediska ochrany životního prostředí, minimalizaci negativních dopadů svých činností, výrobků a služeb na životní prostředí (emise, odpady aj.) a hospodárnému využití energií a surovin. Zavedením EMS se oblast ochrany životního prostředí stává trvalou součástí řízení organizace, je jejím závazkem k plnění obecně závazných požadavků na ochranu životního prostředí a jejich zlepšování.

Zásady EMS a nástroje k řízení environmentálních aspektů a jejich dopadů na životní prostředí stanovuje norma ISO 14001. Organizace uplatňující systém managementu kvality dle ISO 9001 mají zavádění EMS usnadněno, neboť obě normy mají řadu požadavků shodných nebo podobných a stávající dokumentaci systému managementu kvality lze jednoduše rozšířit o specifické požadavky EMS.

Přínosy certifikace systému environmentálního managementu

Náš certifikační orgán pro systémy managementu nabízí

  • certifikaci a recertifikaci systému environmentálního managementu – EMS dle ISO 14001
  • vyhodnocení rizik ekologické újmy dle zákona č. 167/2008 Sb.
  • přezkoumání plnění právních požadavků v oblasti životního prostředí s vydáním kontrolní zprávy
  • vydání osvědčení o řízení environmentálních aspektů činností organizace
  • poskytnutí licence na užití certifikační značky
  • vydávání certifikátů v cizích jazycích
  • kombinovanou certifikaci a dozorové audity
  • převod certifikace za účelem využití našich kombinovaných služeb

Dále nabízíme:

Certifikát systému environmentálního managementu

Držitel certifikátu veřejně oznamuje, že řídí, sleduje a kontroluje své činnosti tak, aby­ výsledky práce odpovídaly obecným požadavkům a požadavkům odběratele, a aby v co možná nejvyšší míře vyloučil nekvalitní práci.

Certifikát vydaný naším akreditovaným certifikačním orgánem je mezinárodně uznávaný a má výrazný marketingový potenciál, je jedinečným dokumentem pro publikování na webových stránkách, v propagačních materiálech, při jednání se zákazníky apod.

Naše certifikační značka ISO 14001

Poskytnutá certifikační značka sděluje Vašim obchodním parterům a celé široké veřejnosti, že Vaše organizace má certifikovaný a dozorovaný systém managementu dle příslušné normy odkázané v certifikační značce. Certifikační značka, je nástrojem jednoduché a rychlé komunikace, kterou certifikovaná organizace pomáhá zákazníkovi v rychlé orientaci mezi firmami zejména v rámci nabídky a poptávky.

Kombinovaná certifikace / dozorové audity

Kombinované certifikační a dozorové audity, popř. audity řízení výroby, je našimi klienty stále více využívaná služba. Je určena firmám s více certifikovanými systémy managementu, kdy se certifikační nebo dozorový audit nad více systémy managementu provádí v jednom dohodnutém termínu. Kombinované audity snižují časové zaneprázdnění pracovníků klienta a využívají informační synergii auditorů při společném auditování více systémů managementu.

Nabízíme i kombinovanou certifikaci / dozor systému managementu kvality a řízení výroby v rámci výrobkové certifikace (AO 227, OS 1516, CO 3013).

Naše kompetence

Osvědčení o akreditaci – náš certifikační orgán pro systémy managementu je akreditován Národním akreditačním orgánem – Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., je registrován pod číslem 3009 s oprávněním používat národní akreditační značku. Rozsah působnosti našeho certifikačního orgánu stanoví Příloha k Osvědčení o akreditaci.

Ke stažení

Přihláška k certifikaci EMS – ISO 14001 – první / opakovaná certifikace EMS dle ČSN EN ISO 14001:2016

Přihlášku zašlete e-mailem na info@vups.cz, na naši poštovní adresu nebo faxem na číslo 271 017 242. Naši pracovníci Vás budou kontaktovat.

 

Kompletní nabídku našich služeb najdete zde

V rámci široké nabídky našich služeb nabízíme komplexní zajištění Vašich požadavků v oblasti zkoušení, inspekce a certifikace (TIC – Testing, Inspection, Certification).