Nabízíme, jako třetí nezávislá strana, certifikaci systémů managementu, samostatné nebo kombinované certifikace QMS, EMS, BOZP, EMS, ISMS a EnMS, certifikaci jakosti při tavném svařování a to i v součinnosti s prověřováním řízení výroby pro ověření, schválení nebo dozor vykonávaný naší Autorizovanou osobou č. 227 nebo Oznámeným subjektem č. 1516 nad stanovenými výrobky. Akreditované služby provádí náš certifikační orgán č. 3009.

Zaměřujeme se na poskytování služeb jak malým a středním podnikům tak i velkým společnostem ve stavebnictví, průmyslu a organizacím poskytující služby.

Významným benefitem naší společnosti je poskytování služeb výrobcům stavebních výrobků, kdy certifikace systémů managementu nebo výkon dozoru může probíhat současně s prověřování nebo dozorem řízení výroby výrobků prováděné naší autorizovanou nebo notifikovanou osobou – oznámeným subjektem.