Vyšel nový seznam harmonizovaných EN pro stavební výrobky označované CE

In novinky by Pavel Keim

V rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 bylo dne 10.7.2015 publikováno v Úředním věstníku Evropské unie č.j. C 226 na straně 49 Sdělení Komise, které uvádí odkazy na evropské harmonizované normy, jejich změny a opravy stanovující technické požadavky na stavební výrobky označované CE při jejich uvádění na trh.

Zároveň Sdělení stanovuje datum platnosti evropské normy jako normy harmonizované (od kdy je možné s odkazem na tuto normu označovat výrobky CE) a datum ukončení období souběžné platnosti (datum zahájení účinnosti normy jako harmonizované, od kdy je třeba se na tuto normu výlučně odkazovat v DoP – prohlášení o vlastnostech a označení CE).

Seznam harmonizovaných norem pro stavební výrobky, publikováno dne 10.7.2015 v Úředním věstníku Evropské unie C 226 na straně 49. (2015/C 226/04)