Obecné požadavky na jakost procesu svařování kovových materiálu bez ohledu na použití a účel svařovaného výrobku stanoví ISO 3834-2, -3, -4.

Zavedení systému jakosti svařování kovových materiálů je nezbytnou podmínkou pro výrobce kovových konstrukčních dílů a konstrukcí a organizace provádějící montáž. Norma ISO 3834 stanovuje požadavky na jakost tavného svařování kovových materiálů v dílnách a/nebo na montážích, diferencovaně dle úrovně požadavků na proces svařování. Vyšší požadavky – část 2 normy; standardní požadavky – část 3; základní požadavky – část 4.

Požadavky ISO 3834 jsou součástí požadavků harmonizované normy EN 1090-1 na kovové konstrukční dílce při jejich uvádění na trh, norem stanovující požadavky na montáž kovových konstrukcí.

Proto je výhodné dokládat způsobilost ke svařování kovových materiálů certifikátem k požadavkům ISO 3834.

Náš certifikační orgán pro výrobky a procesy nabízí

všem výrobcům kovových konstrukčních výrobků, dílců a konstrukcí, organizacím provádějící montáž ocelových konstrukcí a dodavatelům jakýchkoliv kovových svařovaných výrobků, kde jsou kladeny požadavky na jakost svařování:

  • provedení počátečního posouzení plnění požadavků příslušné části ISO 3834
  • certifikaci procesu jakosti svařování s vydáním certifikátu osvědčujícího plnění příslušných požadavků ISO 3834
  • kombinované certifikační a dozorové audity systému jakosti svařování dle ISO 3834 s orientací na daný výrobek s počáteční inspekcí řízení výroby prováděné naším Oznámeným subjektem č. 1516 dle EN 1090-1, popř. s auditem dle 1090-2 / TKP 19 / ČSN 73 2603 / ISO 9001
  • školení výcvik personálu a odborné přednášky pro výrobce stavebních výrobků označovaných CE; aplikace požadavků harmonizovaných norem v systémech řízení výroby

Naše kompetence

Osvědčení o akreditaci – náš certifikační orgán pro produkty (výrobky, procesy, kvalifikaci a EPD je akreditován Národním akreditačním orgánem – Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., je registrován pod číslem 3013 s oprávněním používat národní akreditační značku. Rozsah působnosti našeho certifikačního orgánu stanoví Příloha k osvědčení o akreditaci.

Posuzování a ověřování vlastností vybraných výrobků, nebo řízení výroby, může provádět pouze oprávněný Evropskou komisí registrovaný subjekt, to je Notifikovaná osoba = Oznámený subjekt.
Naše společnost je registrovaná Evropskou komisí pod číslem 1516 a je kompetentní organizace k posuzování a zkoušení stavebních výrobků označovaných CE. Rozsah působnosti našeho OS 1516.

Ke stažení

Přihláška k certifikaci procesu svařování – ISO 3834
Žádost o osvědčení řízení výroby – EN 1090-1 – žádost o činnost OS 1516 vedoucí k označení CE
Přihláška k certifikaci procesu provádění kovových konstrukcí zahrnující výrobu a montáž – ČSN EN 1090-2
Přihláška k certifikaci procesu provádění kovových konstrukcí zahrnující výrobu a montáž – ČSN EN 1090-3

Žádost a přihlášky zašlete e-mailem na info@vups.cz, na naši poštovní adresu nebo faxem na číslo 271 017 242. Naši pracovníci Vás budou kontaktovat.

 

Kompletní nabídku našich služeb najdete zde

V rámci široké nabídky našich služeb nabízíme komplexní zajištění Vašich požadavků v oblasti zkoušení, inspekce a certifikace (TIC – Testing, Inspection, Certification).