Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o. je držitelem Osvědčení o akreditaci uděleném Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) pro Certifikační orgán č. 3009 pro systémy managementu (QMS, EMS, SMBOZP, ISMS, EnMS). Rozsah působnosti našeho certifikačního orgánu vymezuje Příloha k osvědčení o akreditaci.

Osvědčení o akreditaci pro certifikační orgán č. 3009

Příloha k Osvědčení o akreditaci pro certifikační orgán č. 3009

Služby v oblasti certifikace systémů managementu poskytujeme od roku 1994. Vydávané certifikáty jsou mezinárodně uznávané.

Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o. je dále pověřeným orgánem pro ověřování plnění technických podmínek k zjištění kvality (pověření Ministerstvem dopravy ČR) v oboru pozemních komunikací v rámci prověřování systému managementu kvality.

 

Národní akreditační značka přidělená našemu certifikačnímu orgánu č. 3009 Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. v návaznosti na udělení akreditace.

Certifikáty nebo jiné výstupní dokumenty (např. protokoly o zkouškách) s akreditační značkou dokazují, že činnosti certifikačního orgánu nebo zkušební laboratoře podléhají akreditaci a pravidelné kontrole Českého institutu pro akreditaci, o.p.s.