Provádíme zkoušky stavebních výrobků pro výrobce a dovozce v rámci jejich uvádění na trh, výrobní kontrolní a přejímací zkoušky pro výrobce, dodavatele a zhotovitele staveb, včetně hodnocení výsledků zkoušek k požadavkům objednatele. Hodnocení a interpretace výsledků zkoušek uvádíme přímo do akreditovaného zkušebního protokolu.

Naše zkušební laboratoř provádí též řadu zkoušek in-situ, to je mimo své prostory, na stavbě v rámci hodnocení nebo kontroly kvality stavebního díla nebo jako kontrolní přejímací zkoušky stavebních výrobků od svých dodavatelů pro zhotovitele stavby (dodavatelské zkoušky při přejímce).