Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o. je držitelem Osvědčení o akreditaci uděleném Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) pro zkušební laboratoř č. 1234. Rozsah působnosti našeho certifikačního orgánu vymezuje Příloha k osvědčení o akreditaci.

Osvědčení o akreditaci

Příloha k osvědčení o akreditaci pro zkušební laboratoř č. 1234

 

Národní akreditační značka přidělená naší zkušební laboratoři č. 1234 Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. v návaznosti na udělení akreditace.

Certifikáty nebo jiné výstupní dokumenty (např. protokoly o zkouškách) s akreditační značkou dokazují, že činnosti certifikačního orgánu nebo zkušební laboratoře podléhají akreditaci a pravidelné kontrole Českého institutu pro akreditaci, o.p.s.