Revize ČSN 73 1901 – Navrhování střech

In novinky by Pavel Keim

Dne 30.10. 2015 bylo zahájeno připomínkové řízení k ČSN 73 1901 Část 1 Navrhování střech – Základní ustanovení. Jedná se o první návrh revize normy 73 1901 z roku 2011. První kolo připomínkového řízení bude ukončeno 30.11.2015, kdy mají účastníci připomínkového řízení – členové TNK 65 Izolace staveb a další účastníci, přihlášení na základě oznámení úkolu ve Věstníku ÚNMZ, odevzdat své připomínky.