Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o. je držitelem licence k zajištění činnosti Centra technické normalizace pro oblasti a v rozsahu působnosti:

TNK 120 Tepelně izolační materiály a výrobky

  • CEN/TC 88 Tepelně izolační materiály a výrobky

 TNK 65 Izolace staveb

  • CEN/TC 128 Střešní skládané krytiny a výrobky pro obklady stěn
  • CEN/TC 254 Hydroizolační pásy a folie
  • CEN/TC 361 Hydroizolační silnovrstvé polymerem modifikované asfaltové povlaky

 Podhledy

  • CEN/TC 357 Napínané podhledy
  • CEN/TC 277 Zavěšené podhledy

udělené Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Licence k užívání označení CTN a Centrum technické normalizace