Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o. je registrován v 2. seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost pro obor stavebnictví, Rozhodnu­tím ministra spravedlnosti ČR.

Rozhodnu­tí ministra spravedlnosti ČR