Kvalita stavby a stavebních prací je měřitelná zkouškami in situ – zkouškami prováděnými mimo prostory zkušební laboratoř na stavbě, v průběhu realizace díla nebo přejímání stavby. Rozsah a druh zkoušek by měl být předmětem kontrolních zkušebních plánů vymezených v projektové dokumentaci nebo smlouvě o dílo.

Provádíme zkoušky:

  • kontrolní přejímací zkoušky dodávaných výrobků na stavbu – provádíme nezávislý náhodný odběr stavebních výrobků z dodávky a zkoušky výrobků provádíme v naší zkušební laboratoři (okna, tepelně izolační materiály, desky z EPS, XPS, PUR, MW, suché maltové směsi, kusová staviva, plastové trubky pro rozvod vody, apod.
  • povrchových úprav stavebních konstrukcí – odtrhové zkoušky, přídržnost, přilnavost, vodotěsnost a tloušťka povrchových úprav (omítek, nátěrů, nástřiků na kovových i silikátových podkladech), rovinnost, vlhkost materiálů
  • ETICS – kompozitních zateplovacích systémů, přídržnost podkladu
  • oken a dveří – mechanické a geometrické vlastnosti
  • podlahových konstrukcí – rovinnost, odtrhové zkoušky podkladu, vlhkost vrstev
  • vzduchotechnických zařízení a rekuperačních jednotek – rychlost proudění vzduchu v potrubí a u vyústků, měření tlaku a přetlaku, vzduchový výkon, vlhkost a teplota vzduchu, měření hluku
  • kontrolní přejímací zkoušky dodávaných výrobků na stavbě – geometrické rozměry, odchylky, pravoúhlost, rovinnost, přetvoření, objemová hmotnost, vlastnosti betonové směsi
  • zkoušky pro zpracování odborných nebo znaleckých posudků

Naše kompetence

Osvědčení o akreditaci – naše zkušební laboratoř je akreditována Národním akreditačním orgánem – Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., je registrována pod číslem 1234 s oprávněním používat národní akreditační značku. Rozsah působnosti našeho certifikačního orgánu stanoví Příloha k osvědčení o akreditaci.

Žádost o poskytnutí této služby

Ke specifikaci Vašich požadavků a dotazů na zkoušky na stavbě využijte kontaktní formulář, naší e-mailovou adresu info@vups.cz, naši korespondenční adresu nebo fax. Naší specialisté Vás budou kontaktovat a informovat o dalším postupu.

 

Kompletní nabídku našich služeb najdete zde

V rámci široké nabídky našich služeb nabízíme komplexní zajištění Vašich požadavků v oblasti zkoušení, inspekce a certifikace (TIC – Testing, Inspection, Certification).