Pořádali jsme odborný seminář: Snižování dopadu výroby stavebních výrobků na životní prostředí, novela nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

In novinky by Pavel Keim

Tisková zpráva 01/2015 Výzkumného ústavu pozemních staveb – Certifikační společnosti s.r.o.

Praha – Dne 10.11.2015 se v prostorách Masarykovy koleje v Praze Dejvicích uskutečnil odborný seminář na téma Snižování dopadu výroby stavebních výrobků na životní prostředí, novela nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Pořadatelem semináře, konaného pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, byl Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o.

Cílem odborného semináře bylo seznámit účastníky s interpretací nových požadavků na stavební výrobky zaměřené na udržitelné využívání přírodních zdrojů, které je již promítnuto do Nařízení EU č. 305/2011 a nově je zapracováno i do projednávané novely nařízení vlády č. 163/2002 Sb., stanovující technické požadavky na stavební výrobky. Motivací semináře bylo presentovat možnosti i nástroje k zefektivnění výrobního procesu z hlediska jeho dopadu na životní prostředí.

V úvodu představila zástupkyně Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Ing. Ludmila Kratochvílová (odbor stavebnictví a stavebních hmot) současný stav v oblasti evropské i národní legislativy stavebních výrobků v návaznosti na uvedené nařízení EU i projednávanou novelu nařízení vlády č. 163/2002 a zapracovaní nového 7. základního požadavku na „Udržitelné využívání přírodních zdrojů“. Zdůraznila trendy v EU v této oblasti, založené na normalizovaných procesech analýzy životního cyklu výrobku i na interpretaci výsledků formou environmentálního prohlášení o produktu (EPD). Vedoucí akreditovaného certifikačního orgánu pro EPD Výzkumného ústavu pozemních staveb, Mgr. Barbora Vlasatá se zaměřila na formu komunikace výrobce se spotřebitelem (B2C), představila proces nezávislého ověřování EPD a jeho praktickou interpretaci a využití v praxi. Expert LCA, Ing. Marie Tichá představila v širším kontextu způsoby zefektivnění výrobního procesu z hlediska jeho dopadu na životní prostředí a snížení nákladů na výrobu s využitím analýzy životního cyklu (LCA), jako jediného mezinárodně normalizovaného komplexního nástroje z mnoha příklady jeho využití. Ing. Pavel Keim vedoucí certifikačního orgánu pro hodnocení kvality staveb, navázal na předchozí přednášky a zdůraznil vazbu navrhování staveb z hlediska udržitelné výstavby známými metodami SBToolCZ, BREEAM, LEED apod. na environmentální vlastnosti výrobku kvantifikované v EPD jako zdroj vstupních dat pro šetrné a udržitelné stavební inženýrství.

 

Mgr. Barbora Vlasatá   vlasata@vups.cz

tel: 281 017 246, 720 662 431, www.vups.cz