Naše Autorizovaná osoba č. 227 a Oznámený subjekt č. 1516 provádí posuzování shody a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků pro jejich výrobce, dovozce a ve vybraných případech i pro jejich dodavatele, tedy povinné úkony při uvádění stavebních výrobků na český i evropský trh.

Nabízíme výrobcům komplexní zajištění uvedení výrobků na náš i evropský trh, kdy náš akreditovaný certifikační orgán pro výrobky č. 3013, popřípadě naše akreditovaná laboratoř č. 1234 provede všechny činnosti, které má zajišťovat výrobce.

Jako první akreditovaný certifikační orgánem v ČR provádíme nezávislé ověřování EPD pro B2C, tedy vydáváme nezávisle ověření environmetální prohlášení o produktu, které je možné veřejně publikovat. Certifikační orgán je registrovaný v mezinárodní databázi ENVIRONDEC.

Pro stavební dodavatele, kteří si chtějí ušetřit čas i náklady s dokladování kvalifikace pro veřejné zakázky, provádíme certifikaci dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Významným benefitem naší společnosti je poskytování služeb výrobcům stavebních výrobků, kdy certifikace systémů managementu nebo výkon dozoru může probíhat současně s prověřování nebo dozorem řízení výroby výrobků prováděné naší autorizovanou nebo notifikovanou osobou – oznámeným subjektem.