SBToolCZ je český certifikační nástroj sloužící k hodnocení komplexním kvality rodinných domů, bytových a administrativních budov. Výsledkem je posouzení vlastností budovy a jejího okolí v návaznosti na požadavky udržitelného rozvoje. Hodnotí se vliv budovy na životní prostředí, funkční, technická a užitná kvalita budovy, ekonomika a management provozu i lokalita, ve které je budova postavena.

SBToolCZ svojí strukturou hodnocení pomáhá k výstavbě budov, které mají nižší environmentální zátěž během provozu i výstavby, nižší provozní náklady a vyšší uživatelský komfort než výstavba běžná.

Přínosy certifikace kvality budovy a spolupráce s námi

Náš certifikační orgán pro hodnocení kvality budov nabízí

Developerům, architektům, projektantům a dalším zájemcům o kompletní služby při hodnocení a certifikaci komplexní kvality budovy nástrojem SBToolCZ:

  • posouzení projektu nástrojem PreSBToolCZ – zjednodušená forma hodnocení pro získání informací o úrovni komplexní kvality daného návrhu budovy
  • optimalizaci projektu pro zvýšení komplexní kvality budovy
  • hodnocení a certifikaci rodinných domů, bytových i administrativních budov ve fázi návrhu, tedy zhodnocení a certifikaci projektu
  • hodnocení a certifikaci budovy ve fázi provozu budovy

Naše kompetence

Naše společnost je Národní platformou SBToolCZ pověřena výkonem certifikace komplexní kvality budovy nástrojem SBToolCZ a vydáním příslušného certifikátu kvality a certifikační značky SBToolCZ.

Certifikační značky SBToolCZ

Kvalitu budovy lze samostatně prezentovat grafickým symbolem – certifikační značkou, která je také součástí certifikátu komplexní kvality budovy a lze ji komerčně též užívat zvlášť, např. umístit na budovu apod.

vups.SBToolCZ

 

Do grafického symbolu se dále vkládá rok, kdy byla certifikace provedena.

Ke stažení

Přihláška k certifikaci komplexní kvality budovy v systému SBToolCZ

Přihlášku zašlete e-mailem na info@vups.cz, na naši poštovní adresu nebo faxem na číslo 271 017 242. Naši pracovníci Vás budou kontaktovat.

 

Kompletní nabídku našich služeb najdete zde

V rámci široké nabídky našich služeb nabízíme komplexní zajištění Vašich požadavků v oblasti zkoušení, inspekce a certifikace (TIC – Testing, Inspection, Certification).