Provádíme nezávislý průběžný dozor, nebo jednorázovou inspekci dodržování správné zkušební praxe ve zkušebních laboratořích výrobců stavebních výrobků. Naše činnost obsahuje kontrolu odborné způsobilosti pracovníků, kontrolu měřidel a zkušebních zařízení zda odpovídají požadavkům dle zkušebních norem, kontrola správné metrologické návaznosti měřidel apod.

Součástí dozoru nebo inspekce může být i provedení validačních zkoušek nebo vzájemného mezilaboratorního porovnání – souběžných zkoušek vlastností výrobků ve zkušební laboratoři výrobce a v naší akreditační laboratoři se statistickým vyhodnocením výsledků zkoušek.

Dozor a inspekci provádí naši pracovníci akreditované zkušební laboratoře.

Žádost o nabídku

Ke specifikaci Vašich požadavků a dotazů na dozor laboratoře využijte kontaktní formulář, naší e-mailovou adresu info@vups.cz, naši korespondenční adresu nebo fax. Pracovníci naší zkušební laboratoře Vás budou kontaktovat a informovat o dalším postupu.

 

Kompletní nabídku našich služeb najdete zde

V rámci široké nabídky našich služeb nabízíme komplexní zajištění Vašich požadavků v oblasti zkoušení, inspekce a certifikace (TIC – Testing, Inspection, Certification).