Staňte se kvalifikovaným stavebním dodavatelem dle nového zákona

Šetřete režijní náklady a čas svých pracovníků. Využijte výhod prokázat kvalifikaci firmy v zadávacím řízení CERTIFIKÁTEM kvalifikace stavebního dodavatele dle § 233 – 240 zákona č. 134/2016 Sb. Náš akreditovaný certifikační orgán pro kvalifikaci posoudí, zda žadatel o certifikaci vyhovuje kvalifikačním předpokladům stanoveným v novém č. 134/2016 Sb. Na základě kladného posouzení vydáme Certifikát kvalifikovaného stavebního dodavatele a zajistíme jeho registraci u správce systému. Nová Pravidla systému certifikovaných stavebních dodavatelů.

Certifikace dodavatelů

Certifikát kvalifikace stavebního dodavatele

Vydaný certifikát potvrzuje, že stavební dodavatel prokázal splnění kvalifikačních předpokladů, které definuje Systém certifikovaných stavebních dodavatelů schválený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR ve smyslu zákona, o veřejných zakázkách. Současně je certifikát podkladem pro vydání osvědčení o kvalifikaci a zapsání stavebního dodavatele do registru kvalifikovaných stavebních dodavatelů.

Naše kompetence

Osvědčení o akreditaci – náš certifikační orgán pro produkty (výrobky, procesy, kvalifikaci a EPD je akreditován Národním akreditačním orgánem – Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., je registrován pod číslem 3013 s oprávněním používat národní akreditační značku. Rozsah působnosti našeho certifikačního orgánu stanoví Příloha k osvědčení o akreditaci.

Ke stažení

Přihláška k certifikaci kvalifikace stavebního dodavatele

Přihlášku zašlete e-mailem na info@vups.cz, na naši poštovní adresu nebo faxem na číslo 271 017 242. Naši pracovníci Vás budou kontaktovat.

 

Kompletní nabídku našich služeb najdete zde

V rámci široké nabídky našich služeb nabízíme komplexní zajištění Vašich požadavků v oblasti zkoušení, inspekce a certifikace (TIC – Testing, Inspection, Certification).