Vada nebo porucha je nestandardní chování nebo vykazovaná vlastnost konstrukce, která není v souladu s technickými požadavky na stavební konstrukce dané technickými požadavky na stavby, konkretizované příslušnými ČSN.

Co je považováno za vadu nebo poruchu? Vady a poruchy definuje norma ISO 13822.

  • Vada konstrukce je nedostatek konstrukce, který může ovlivnit funkční způsobilost konstrukce.
  • Porucha konstrukce je nepříznivý stav konstrukce, který nesplňuje požadavky na její funkční způsobilost.

Technické požadavky na stavební konstrukce stanoví vyhláška č. 268/2009 Sb.

Vada nebo porucha stavby může být způsobena zhotovitelem při provádění stavby, může být mít příčinu chyba v projektové dokumentaci nebo může být způsobena jiným účastníkem výstavby.

Provádíme:

  • místní zjištění
  • diagnostiku stavebních konstrukcí prováděnou naší akreditovanou laboratoří
  • dlouhodobý monitoring parametrů vnitřního prostředí
  • identifikaci příčin vad a poruch stavebních konstrukcí
  • stanovení odpovědnost za vznik příčin a odhad míru zavinění účastníků výstavby na vzniku vada nebo poruchy
  • doporučíme, jakým způsobem má být vada nebo porucha odstraněna

Výsledkem je vypracování odborného nebo znaleckého posudku

Žádost o nabídku

Ke specifikaci Vašich požadavků ohledně vad a poruch staveb využijte kontaktní formulář, naší e-mailovou adresu info@vups.cz, naši korespondenční adresu nebo fax. Pracovníci naší zkušební laboratoře Vás budou kontaktovat a informovat o dalším postupu.

 

Kompletní nabídku našich služeb najdete zde

V rámci široké nabídky našich služeb nabízíme komplexní zajištění Vašich požadavků v oblasti zkoušení, inspekce a certifikace (TIC – Testing, Inspection, Certification).