Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o. je organizací uznanou a registrovanou Svazem podnikatelů ve stavebnictví pro posuzování kvalifikace stavebních dodavatelů pro veřejnou zakázku dle zákona č. 137/2006 Sb. v Národním systému certifikovaných stavebních dodavatelů.