Vydány české verze norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015

In novinky by Pavel Keim

Dne 21.1.2016 vydal ÚNMZ revidované normy ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016. Obě normy jsou už k dispozici všem zájemcům, platnost norem je od 1.3.2016.

ČSN EN ISO 9001:2016 Systémy managementu kvality – Požadavky.
Norma prosazuje zavedení procesního přístupu, identifikaci kontextu organizace (interní a externí vlivy na organizaci), identifikaci a řízení rizik jednotlivých procesů. Norma neklade takový důraz na dokumentované postupy a záznamy , každá organizace si může sama určit úroveň a typ dokumentace potřebné pro řízení vlastního systému QMS.

ČSN EN ISO 14001:2016 Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití rozšiřuje požadavek z řízení environmentálních aspektů organizace na řešení environmentálních dopadů (negativních i příznivých) z hlediska celého životního cyklu poskytovaných produktů a služeb. Stejně jako v revidované normě ISO 9001 je i v této normě požadavek na plánování a řízení procesů založené na environmentálních rizicích a příležitostech.