Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o. je držitelem Osvědčení o autorizaci uděleném Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) pro Certifikační orgán č. 3013 pro výrobky, procesy, kvalifikaci a EPD. Tyto služby poskytuje od roku 1993. Certifikáty jsou mezinárodně uznávané. Rozsah působnosti našeho certifikačního orgánu vymezuje Příloha k osvědčení o akreditaci.

Osvědčení o akreditaci pro certifikační orgán č. 3013

Příloha k osvědčení o akreditaci pro certifikační orgán č. 3013

Seznam činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace certifikačního orgánu č. 3013

Služby v oblasti certifikace produktů poskytujeme od roku 1993. Vydávané certifikáty jsou mezinárodně uznávané.

 

Národní akreditační značka přidělená našemu certifikačnímu orgánu č. 3013 Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. v návaznosti na udělení akreditace.

Certifikáty nebo jiné výstupní dokumenty (např. protokoly o zkouškách) s akreditační značkou dokazují, že činnosti certifikačního orgánu nebo zkušební laboratoře podléhají akreditaci a pravidelné kontrole Českého institutu pro akreditaci, o.p.s.