Zabezpečujeme činnosti týkající se technické normalizace v oblasti tepelně izolačních výrobků a materiálů, hydroizolací a stropních podhledů. Poskytujeme také informace o dalších technických normách v oblasti stavebnictví.

Přínosy poskytované služby

  • podpora technického rozvoje
  • splnění požadavků stavební legislativy
  • zvýšení konkurenceschopnosti
  • podpora při uvádění výrobků či služeb na evropský trh

Kompetence pro poskytnutí služby

Naši kompetenci pro poskytování služeb dokládá krom vysoké profesní odbornosti také licence CTN udělená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Žádost o nabídku poskytnutí souvisejících služeb

Ke specifikaci Vašich požadavků a dotazů ohledně rešerše norem využijte kontaktní formulář, naší e-mailovou adresu info@vups.cz, naši korespondenční adresu nebo fax. Naší specialisté Vás budou kontaktovat a informovat o dalším postupu.

 

Kompletní nabídku našich služeb najdete zde

V rámci široké nabídky našich služeb nabízíme komplexní zajištění Vašich požadavků v oblasti zkoušení, inspekce a certifikace (TIC – Testing, Inspection, Certification).