Databáze CE INFO obsahuje přehledný soupis stavebních výrobků označovaných CE a souvisejících informací. Databáze je pomůckou k bezproblémovému uvedení a dodávání výrobků na trh, k bezpečnému a ekonomicky výhodnému návrhu stavby, nákupu a přejímání výrobku na stavbě.

Přínosy užití Informační databáze CE INFO

  • poskytuje informace nezbytné pro uvádění výrobků na trh
  • je užitečným nástrojem pro bezpečný výběr i nákup komponentů pro stavby
  • umožňuje kontrolu aktuálních verzí harmonizovaných evropských norem výrobků

Kompetence pro poskytnutí služby

Naši kompetenci pro poskytování služeb dokládá krom vysoké profesní odbornosti také licence CTN udělená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Žádost o informace pro poskytnutí této služby

Ke specifikaci Vašich požadavků a dotazů ohledně Informační databáze CE INFO využijte kontaktní formulář, naší e-mailovou adresu info@vups.cz, naši korespondenční adresu nebo fax. Naší specialisté Vás budou kontaktovat a informovat o dalším postupu.

 

Kompletní nabídku našich služeb najdete zde

V rámci široké nabídky našich služeb nabízíme komplexní zajištění Vašich požadavků v oblasti zkoušení, inspekce a certifikace (TIC – Testing, Inspection, Certification).