Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o.

je členem a aktivně působí v rámci:

 • AAAO – Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací
 • CENDEC – Centra environmentálních prohlášení
 • EUROLAB-CZ – profesní zájmové sdružení právnických osob reprezentující ČR v oblastech měření a zkoušení materiálů a výrobků
 • HK ČR – Hospodářské komory ČR
 • SBToolCZ – Národní platformy SBToolCZ pro certifikaci komplexní kvality budov
 • SCOV – Sdružení certifikačních orgánů pro certifikaci výrobků
 • SZV – Svazu zkušeben pro výstavbu

a současně není členem žádného profesního sdružení výrobců stavebních materiálů nebo výrobků, z důvodu zachování si své nezávislosti a nepředpojatosti, základních požadavků pro činnost státního zkušebnictví a výkonu všech akreditovaných služeb, které společnost nabízí.

Zastoupený svými specialisty ovlivňuje směr a vývoj problematik:

1) v pracovních skupinách notifikovaných osob a pracovních komisích EOTA / SG:

 • Zástupce ČR v sektorové skupině notifikovaných osob SG 19 Tepelné izolace
 • Zástupce v pracovních skupinách WG – EOTA WG 22 – Předem vyrobené izolační a obkladové systémy sestavy izolačních obkladů obkladové systémy

2) v technických normalizačních komisích – TNK:

 • TNK č. 35 Ocelové konstrukce
 • TNK č. 36 Betonové konstrukce
 • TNK č. 37 Zděné konstrukce
 • TNK č. 50 Armatury
 • TNK č. 94 Vodárenství
 • TNK č. 95 Kanalizace
 • TNK č. 99 Kámen a kamenivo
 • TNK č. 106 Management životního prostředí
  Subkomise TNK 120 pro ETICS – vnější kontaktní zateplovací systém
  (zrcadlová pracovní skupina CEN/TC 88 /WG 18)
 • TNK č. 131 Plastové potrubní systémy
 • TNK č. 134 Asfalty a asfaltová pojiva
 • TNK č. 147 Navrhování a provádění vozovek a zemních těles

3) v evropských technických normalizačních komisích CEN / TC:

 • TNK č. 43 Tepelná ochrana budov (CEN/TC 89)
 • TNK č. 60 Otvorové výplně a lehké obvodové konstrukce (CEN/TC 33)
 • TNK č. 75 Vzduchotechnická zařízení (CEN/TC 156)
 • TNK č. 112 Chladící technika (CEN/TC 113)
 • TNK č. 120 Tepelně izolační materiály a výrobky (CEN/TC 88)