Znalost vlastnosti stavebních výrobků je základem pro určení typu výrobku pro označení CE, pro vydání prohlášení o vlastnostech, pro posouzení shody výrobků a jejich uvedení na trh, pro návrh a použití výrobků ve stavbě a pro bezpečný výběr výrobku pro danou stavbu. Jak správně vybírat výrobky pro realizovanou stavbu? Dle určeného použití a deklarovaných vlastností výrobků.

Využijte naší akreditovanou zkušební laboratoř pro zkoušení Vašich výrobků v rámci jejich uvádění nebo dodávání na trh, při přejímce výrobků při provádění staveb apod.

Naše akreditovaná zkušební laboratoř nabízí

Pro výrobce

  • ověřování stálosti vlastností jako Oznámená laboratoř / subjekt 1516 pro označení CE s vydáním „Protokolu o posouzení vlastností“, nebo jako Autorizovaná osoba pro posouzení shody
  • zkoušení vlastností výrobků pro označení CE, nebo posouzení shody, které zajišťuje výrobce (nezkouší Oznámený subjekt nebo Autorizovaná osoba)
  • zkoušení výrobků pro výrobce v rámci systému řízení výroby dle příslušné harmonizované normy, kontrolní výrobní zkoušky
  • zkoušení prototypů výrobků při jejich inovaci
  • mezilaboratorní porovnávání zkušební laboratoře výrobce

Pro dodavatele a zhotovitele staveb

  • provádění přejímacích zkoušek, ověřování vlastností nakupovaných výrobků k deklaraci výrobce, k hodnotám uváděných v Prohlášení o vlastnostech, nebo v SoD, technickém listu výrobku

Naše kompetence

Osvědčení o akreditaci – naše zkušební laboratoř je akreditována Národním akreditačním orgánem – Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., je registrována pod číslem 1234 s oprávněním používat národní akreditační značku. Rozsah působnosti našeho certifikačního orgánu stanoví Příloha k osvědčení o akreditaci.

Naše společnost je registrovaná Evropskou komisí pod číslem 1516 a je kompetentní organizace k posuzování a zkoušení stavebních výrobků označovaných CE. Rozsah působnosti našeho OS 1516.

Ke stažení

Žádost o zkoušení a ověřování výrobků – přihláška k posuzování a ověřování stálosti vlastností
Žádost o osvědčení řízení výroby – EN 1090-1 – žádost o činnost OS 1516 vedoucí k označení CE

Přihlášku nebo žádost zašlete e-mailem na info@vups.cz, na naši poštovní adresu nebo faxem na číslo 271 017 242. Naši pracovníci Vás budou kontaktovat.

Ke specifikaci Vašich požadavků a dotazů na zkoušení výrobků využijte kontaktní formulář, naší e-mailovou adresu info@vups.cz, naši korespondenční adresu nebo fax. Pracovníci naší zkušební laboratoře Vás budou kontaktovat a informovat o dalším postupu.

 

Kompletní nabídku našich služeb najdete zde

V rámci široké nabídky našich služeb nabízíme komplexní zajištění Vašich požadavků v oblasti zkoušení, inspekce a certifikace (TIC – Testing, Inspection, Certification).