O nás

Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o., navazuje na dlouholetou tradici Výzkumného ústavu pozemních staveb, s.p. ve výzkumu stavebních výrobků a konstrukcí, experimentálním ověřování jejich vlastností, na činnost Státní zkušebny č. 227, která zahájila svojí činnost v roce 1982 i na činnost v oblasti jakosti, která byla v osmdesátých letech spjata právě s činností Státních zkušeben působících ve výstavbě.
… více viz O nás


Historie společnosti

Výzkumný ústav pozemních staveb byl zřízen zřizovací listinou Ministerstva stavebnictví ČSR v roce 1958 jako státní rozpočtová organizace. Výzkumný ústav pozemních staveb Praha, s.p. – VÚPS Praha, s.p. byl k činnostem státního zkušebnictví autorizován Úřadem roku 1982, jako Státní zkušebna č. 227. V návaznosti na profesní zaměření VÚPS Praha, s.p., který byl resortním výzkumným ústavem ve stavebnictví, byla činnost SZ č. 227 zaměřena na stavební výrobky. Organizační útvary VÚPS Praha, s.p. se řadily mezi první organizace, které byly ve stavebnictví akreditovány Českým institutem pro akreditaci jako certifikační orgány pro systémy jakosti podle ČSN EN 45012 a certifikaci výrobků podle ČSN EN 45011 v roce 1994.
… více viz Historie společnosti


Členství v organizacích

Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o. je členem a aktivně působí v mnoha sdruženích, svazech a asociacích a současně není členem žádného profesního sdružení výrobců stavebních materiálů nebo výrobků, z důvodu zachování si své nezávislosti a nepředpojatosti, základních požadavků pro činnost státního zkušebnictví a výkonu všech akreditovaných služeb, které společnost nabízí.
… více viz Členství v organizacích


Etický kodex

Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o. dodržuje Etický kodex Ćeského institutu pro akreditaci a Svazu zkušeben pro výstavbu
… více viz Etický kodex