Předmětem odborných a znaleckých posudků je analýza vad a poruch stavebních konstrukcí a staveb, stanovení jejich příčin, míry odpovědnosti za posuzovaný stav, popřípadě doporučení vedoucí k nápravě stavu.

Vada nebo porucha je nestandartní chování nebo vykazovaná vlastnost konstrukce, která není v souladu s technickými požadavky na stavební konstrukce dané technickými požadavky na stavby, konkretizované příslušnými ČSN.

Znalecké a odborné posudky zpracováváme na základě vlastních jištění popřípadě měření vlastností nebo chování stavebních konstrukcí naší akreditovanou zkušební laboratoří.

Přínos spolupráce s námi

  • Odborný posudek, jako prostředek komunikace mezi stranami sporu, vypracování odborného posudku na vady a poruchy použitých výrobků, konstrukcí a budov je podkladem nebo prostředníkem pro jednání o odstranění vad a poruch zhotovitelem, nebo stavebníkem, či prodávajícím bytové jednotky nebo rodinné domy, popřípadě správcem objektu. Může tvořit i podklad pro sanační práce.
  • Znalecký posudek jako listinný důkaz při podání žaloby nebo soudním řízení, znalecký posudek lze považovat za „úřední dokument“, vydaný a registrovaný znalcem, nebo znaleckým ústavem, obsahující znaleckou doložku, vypracovaný na základě rozhodnutí soudu nebo vypracovaný na základě objednávky fyzické, nebo právnické osoby, posuzující danou věci, nebo odpovídající na položené otázky.
  • Znalecký posudek vypracovaný fyzické osobě, nebo právnímu subjektu jako znalecký posudek vyžádaný soudem po dohodě můžeme znalecký posudek vybavit další doložkou, která zajistí že na znalecký posudek Vámi založený do spisu bude soud nahlížet jako na posudek vyžádaný soudem

Naše kompetence

  • Náš Ústav pro znaleckou činnost v oboru stavebnictví je zapsaný Ministerstvem spravedlnosti ČR (č.j. M-1 559/2002. v oddílu II) v seznamu znaleckých ústavů
  • Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby a zkoušení a diagnostika staveb

Žádost o nabídku

Ke specifikaci Vašich požadavků a dotazů ohledně znaleckých a odborných posudků ve stavebnictví využijte kontaktní formulář, naší e-mailovou adresu info@vups.cz, naši korespondenční adresu nebo fax. Naší specialisté Vás budou kontaktovat a informovat o dalším postupu.