Provádět stavební práce v oboru vybraných pozemních komunikací smí pouze stavební dodavatel dodržující zásady systému jakosti pozemních komunikací (SJ-PK), které upravuje Ministerstvo dopravy ČR Metodický pokyn SJ-PK.
Metodický pokyn stanovuje tyto oblasti: projektové práce, průzkumné a diagnostické práce, zkušebnictví, provádění stavebních prací, vhodnost výrobků a zavádění nových technologií, ve kterých je SJ-PK vyžadován.

Přínosy certifikace SJ-PK

Náš certifikační orgán akceptovaný MD ČR nabízí

  • certifikaci systémů managementu kvality zhotovitelů a certifikaci procesů v celém rozsahu činností dle SJ-PK
  • posouzení dokumentace a plnění požadavků SJ-PK
  • poskytování informací o změnách technických norem a právních předpisů odkazovaných SJ-PK
  • rozšíření rozsahu certifikace ISO 9001 provedené jiným certifikačním orgánem o obor pozemních komunikací v rozsahu činností dle SJ-PK
  • převod certifikace za účelem využití služeb v oblasti certifikace SJ-PK

Dále nabízíme:

Certifikát systému managementu kvality zhotovitelů PK 

Certifikát systémů managementu kvality zhotovitelů pozemních komunikací ve spojení s ISO 9001, s přílohou specifikující činnosti, práce a technologické procesy podle SJ-PK, je základní podmínkou účasti ve výběrových řízení a provádění staveb v gesci ředitelství silnic a dálnic.

Kombinovaná certifikace / dozorové audity

Kombinované certifikační a dozorové audity, popř. audity řízení výroby, je našimi klienty stále více využívaná služba. Je určena firmám s více certifikovanými systémy managementu, kdy se certifikační nebo dozorový audit nad více systémy managementu se provádí v jednom dohodnutém termínu. Kombinované audity snižují časové zaneprázdnění pracovníků klienta a využívají informační synergii auditorů při společném auditování více systémů managementu.

Nabízíme i kombinovanou certifikaci / dozor systému managementu kvality a řízení výroby v rámci výrobkové certifikace (AO 227, OS 1516, CO 3013).

Kompetence pro poskytnutí služby

Certifikaci systémů managementu kvality zhotovitelů PK může provádět pouze akreditovaný certifikační orgán pro SM registrovaný MD ČR odborem pozemních komunikací.

Osvědčení o akreditaci – náš certifikační orgán pro systémy managementu akreditovaný ČIA je akceptovaný a zapsaný v registru MD ČR k certifikaci systémů managementu kvality zhotovitelů a k certifikaci činností a působení jako CO SM v certifikačním SJ-PK. Rozsah působnosti našeho certifikačního orgánu stanoví Příloha k Osvědčení o akreditaci.

Ke stažení

Přihláška k certifikaci QMS – ISO 9001 + SJ-PK – první a opakovaná certifikace.

Přihlášku zašlete e-mailem na info@vups.cz, na naši poštovní adresu nebo faxem na číslo 271 017 242. Naši pracovníci Vás budou kontaktovat.

 

Kompletní nabídku našich služeb najdete zde

V rámci široké nabídky našich služeb nabízíme komplexní zajištění Vašich požadavků v oblasti zkoušení, inspekce a certifikace (TIC – Testing, Inspection, Certification).