Zkoušky průvzdušnosti stavebních konstrukcí a styků

In novinky by Pavel Keim

Průvzdušnost stavebních konstrukcí a styků

Ověření správné řemeslné praxe, např. montáže oken a dveří do stavební konstrukce (nové typy předsazené montáže, nové výrobky pro vyplnění osazovací spáry výplní otvorů apod.), použití správných těsnících pásek, nové konstrukce styků stavebních dílců (PUR panelů, dřevěných dílců dřevostaveb apod.) – zvýšený zájem o zkoušky průvzdušnosti (vzduchotěsnosti) stavebních konstrukcí, obvodových plášťů a konstrukčních styků dle ČSN EN 12114, pokrývá naše akreditovaná zkušební laboratoř. Zkoušky provádíme na zkušebním zařízení o velikosti měrné plochy 3,1 m x 3,1 m při kladných (tlak větru) záporných (sání větru) zkušebních tlacích vzduchu.