Stálá jakost svařování nosných spojů betonářské oceli ve výrobních závodech i na stavbách je základním předpokladem bezpečnosti železobetonových konstrukcí. Požadavky na materiál, navrhování a provádění nosných svarových spojů, svářečský personál, požadavky na kvalitu, kontrolu a zkoušení stanoví ISO 17660-1.

Norma zahrnuje požadavky na svarové spoje mezi tyčemi z betonářské oceli a jinými ocelovými součástmi, jakými jsou spojovací prvky a vložené kotvy, včetně prefabrikovaných celků.

Požadavky na jakost svařování betonářské oceli je vhodné zapracovat do dokumentace systému managementu kvality dle ISO 9001 jako zvláštní proces.

Přínosy certifikace svařování betonářské oceli

Náš certifikační orgán pro systémy managementu nabízí

  • samostatnou certifikaci svařování betonářské oceli dle ISO 17660-1 – není podmínkou zavedený / certifikovaný systém managementu dle ISO 9001
  • certifikaci svařování betonářské oceli dle ISO 17660-1 současně s certifikací / recertifikací / a nezávislým dozorem ISO 9001
  • nezávislé ověření a osvědčení plnění požadavků na proces svařování betonářské oceli, jako příprava k případné certifikaci
  • poskytnutí licence na užití certifikační značky
  • vydávání osvědčení a certifikátů v cizích jazycích

Dále nabízíme:

Certifikát svařování betonářské oceli

Certifikát ISO 17660-1 je významný dokument organizace, kterým dokládá kvalitu procesu svařování betonářské oceli při prezentaci svých činností, výrobků a služeb při nabídkách, výběrových řízeních, na svých webových stránkách apod.

Ke stažení

Přihláška k certifikaci svařování betonářské oceli – první / opakovaná certifikace.

Přihlášku prosím zašlete e-mailem na info@vups.cz, na naši poštovní adresu nebo faxem na číslo 271 017 242. Naši pracovníci Vás budou kontaktovat.

 

Kompletní nabídku našich služeb najdete zde

V rámci široké nabídky našich služeb nabízíme komplexní zajištění Vašich požadavků v oblasti zkoušení, inspekce a certifikace (TIC – Testing, Inspection, Certification).