Vyrábíte ocelové nebo hliníkové konstrukční (nosné) dílce pro stavby, které jsou na stavbě montovány a následně tvoří ocelovou konstrukci? Požadavky kovové konstrukční dílce stanoví TKP 19EN 1090-2+A1ČSN 73 2603. Pak je třeba prokázat technickou způsobilost a plnění požadavků uvedených předpisů a norem předložením certifikátu.

Náš Oznámený subjekt č. 1516 a Certifikační orgán č. 3013 nabízí

všem výrobcům kovových konstrukčních dílců a ocelových konstrukcí a organizacím provádějící montáž ocelových konstrukcí pro stavy všeho druhu:

  • počáteční inspekce řízení výroby kovových konstrukčních dílců ve výrobním závodě s vydáním Osvědčení řízení výroby nutné pro vydání prohlášení o vlastnostech a označení výrobků CE
  • audit a certifikaci procesu výroby a montáže ocelových konstrukcí dle EN 1090-2, popř. i dle ČSN 73 2603 s vydáním certifikátu, nahrazující původní Velké průkazy způsobilosti
  • audit a certifikaci procesu výroby a montáže ocelových konstrukcí dle specifických požadavků TKP 19 SŽDC a nebo i dle kap. 19 TKP MD ČR, zahrnující výrobu a montáž pro třídy provedení EXC 2 – EXC4, s vydáním certifikátu nahrazující původní Velké průkazy způsobilosti s rozšířením
  • audit a certifikaci provádění stavebních hliníkových konstrukcí podle ČSN EN 1090-3 s vydáním certifikátu osvědčující způsobilost k výrobě a provádění hliníkových nosných stavebních konstrukcí
  • školení výcvik personálu a odborné přednášky pro výrobce stavebních výrobků označovaných CE; aplikace požadavků harmonizovaných norem v systémech řízení výroby

Naše kompetence

Posuzování a ověřování vlastností vybraných výrobků, nebo řízení výroby, může provádět pouze oprávněný Evropskou komisí registrovaný subjekt, to je Notifikovaná osoba = Oznámený subjekt. Naše společnost je registrovaná Evropskou komisí pod číslem 1516 a je kompetentní organizace k posuzování a zkoušení stavebních výrobků označovaných CE. Rozsah působnosti našeho OS 1516.

Osvědčení o akreditaci – náš certifikační orgán pro produkty (výrobky, procesy, kvalifikaci a EPD je akreditován Národním akreditačním orgánem – Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., je registrován pod číslem 3013 s oprávněním používat národní akreditační značku. Rozsah působnosti našeho certifikačního orgánu stanoví Příloha k osvědčení o akreditaci.

Ke stažení

Žádost o osvědčení řízení výroby – EN 1090-1 – žádost o činnost OS 1516 vedoucí k označení CE
Přihláška k certifikaci procesu provádění kovových konstrukcí zahrnující výrobu a montáž – ČSN EN 1090-2
Přihláška k certifikaci procesu provádění kovových konstrukcí zahrnující výrobu a montáž – ČSN EN 1090-3
Přihláška k certifikaci procesu svařování – ISO 3834

Žádost a přihlášky zašlete e-mailem na info@vups.cz, na naši poštovní adresu nebo faxem na číslo 271 017 242. Naši pracovníci Vás budou kontaktovat.

 

Kompletní nabídku našich služeb najdete zde

V rámci široké nabídky našich služeb nabízíme komplexní zajištění Vašich požadavků v oblasti zkoušení, inspekce a certifikace (TIC – Testing, Inspection, Certification).