Ověřujeme plnění požadavků ŽKV dle ČSN EN 15085-2 a dle předpisu ČD V95/5

In Upozornění by Pavel Keim

Naše společnost je kompetentní pro posuzování shody ŽKV dle předpisu ČD V95/5, jako certifikační orgán uznaný národním bezpečnostním orgánem pro železnici. Ucházíte-li se o zakázky pro České dráhy v oblasti svařování železničních kolejových vozidel a jejich celků, provedeme ve Vaší organizaci audit plnění požadavků zákaznického předpisu ČD V95/5, posouzení shody procesu svařování a vydání Prohlášení pro skupinu ČD.

Na základě Vaší žádosti může provést souběžně náš akreditovaný certifikační orgán pro produkty č. 3013 certifikaci systému svařování ŽKV dle ČSN EN 15085-2 a dle ČSN EN ISO 3834 s vydáním samostatných akreditovaných certifikátů, podmiňujících vydání Prohlášení dle ČD V95/5.

Podrobné informace na naší webové stránce: Kolejová vozidla, EN 15085-2, V95/5