Mezinárodní projekt PEOPLE

In Upozornění by Pavel Keim

People - Mezinárodní projekt PEOPLE „Prakticky orientované výukové přístupy k průmyslovému vývoji zaměřené na uživatele“ (People-Centred Development Approaches in Practical ...

Vydána norma ISO 45001:2018

In novinky by VUPSadmin

Norma ISO 45001:2018 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem k použití, nahradí ČSN OHSAS 18001. ...

Získejte dotaci a uspořte energii!

In Upozornění by Pavel Keim

Přinášíme Vám aktuální informací z oblasti energetiky týkající se výzvy k programu OP PIK - Úspory energie. Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo ...

Novinka v oblasti BOZP na staveništích

In novinky by VUPSadmin

S účinností od 1.5.2016 platí nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích ...