Certifikační orgán č. 3009 – akceptovaný certifikační orgán Ministerstvem dopravy ČR v rámci SJ-PK

In novinky by VUPSadmin

Český institut pro akreditaci, o.p.s. dne 10.9.2020 vydal pro Certifikační orgán pro systémy managementu č. 3009 nové osvědčení o akreditaci č. 553/2020. Certifikační orgán získal akreditaci k provádění certifikace systému managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2016 s využitím pokynů stanovených v MP SJ-PK (verze 2019) – Metodický pokyn Systému jakosti
v oboru pozemních komunikací, ve znění změn č.j. 65/2019-120-TN/1 a č.j. 65/2019-120-TN/3 (úplné znění vyhlášeno ve Věstníku dopravy č. 14/2019 pod č.j. 65/2019-120-TN/4 ze dne 20.12.2019).

Dne 21.10.2020 obdržel certifikační orgán rozhodnutí Ministerstva dopravy o jeho zařazení mezi akceptované certifikační orgány v rámci SJ-PK. Tato změna je uvedena na webové stránce www.pjpk.cz a bude uvedena ve Věstníku dopravy.

Přechodné období platnosti stávajících certifikátů podle normy ČSN EN ISO 9001:2016 s využitím pokynů stanovených v MP SJ-PK (verze 2013) končí ke dni 20. 3. 2021.

Přechod na nový MP SJ-PK (verze 2019) lze provést v rámci opakované certifikace, pravidelného dozorového auditu, případně mimořádného auditu. S každým klientem individuálně vedoucí auditor projedná plán přechodu.