Nová norma ČSN ISO 50002 – Energetické audity

In novinky by Pavel Keim

Dne 1.5.2016 vydal ÚNMZ novou normu ČSN ISO 50002 Energetické audity – Požadavky s návodem pro použití. Účelem této normy je definovat minimální soubor požadavků vedoucích k identifikaci příležitostí ke snížení energetické náročnosti. Tato mezinárodní norma specifikuje procesní požadavky pro provádění energetického auditu na energetickou náročnost. Je použitelná pro všechny typy zařízení a organizací a všechny formy energie a jejího užití. Norma specifikuje zásady provádění energetických auditů, požadavky na běžné procesy během energetických auditů a výstupy energetických auditů.

Energetický audit může doplnit energetickou bilanci a usnadnit sledování, měření a analýzu, tak jak jsou popsány v normě ISO 50001, nebo může být použit samostatně.

Účinnost normy je od 1.6.2016.