Stanovení objemového procenta uzavřených a otevřených dutinek tuhých lehčených plastů

In novinky by Pavel Keim

Naše akreditovaná zkušební laboratoř nabízí zkoušku stanovení objemových procent otevřených a uzavřených buněk tuhých lehčených plastů dle ČSN EN ISO 4590: 2004 metodou 2: Expanze objemu.

Zkouška spočívá v měření nejprve geometrického objemu a pak neprostupného objemu zkušebních těles. Tento postup zahrnuje korekci zdánlivého objemu otevřených buněk tím, že bere v úvahu povrchové buňky otevřené při vyřezávání zkušebních těles. Výsledky zkoušky se mohou použít ke srovnávacím účelům.