Důvěryhodné certifikáty

In novinky by Pavel Keim

Stále více poradenských a konzultačních společností vydává firmám certifikáty, které hýří hologramy a podobnými znaky, jejich grafika budí dojem „úředního“ a důvěryhodného dokumentu, ale opak je pravdou. Mnohé firmy pak zjistí, že sice mají hezký certifikát, ale např. pro doložení způsobilosti firmy ve veřejné zakázce, nebo po jeho předložení při obchodním jednání, je to bezcenný papír.

 Jak se pozná ten důvěryhodný certifikát?

Vytvoření důvěry k vydaným certifikátům, odborné úrovni, způsobilosti a nezávislosti organizací, které certifikaci provádějí je cílem akreditace. Zvláštní hodnota akreditace spočívá v tom, že poskytuje oficiální prohlášení o odborné způsobilosti orgánů provádějící certifikaci, zkoušení apod. Proto důvěryhodnost certifikátů je podložena odkazem na akreditaci. Akreditovaný certifikát může vydat pouze certifikační orgán akreditovaný k certifikaci systémů managementu, výrobkům nebo procesům Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., jediným národním akreditačním orgánem v ČR.

Důvěryhodný, tedy akreditovaný certifikát se vyznačuje odkazy na akreditaci, akreditační značkou (logo ČIA s písmenem označující oblast akreditace subjektu a jedinečné registrační číslo uvedené v jeho osvědčení o akreditaci), nebo textový odkaz na akreditaci, to je např. „Certifikační orgán pro systémy managementu akreditovaný ČIA“ nebo s uvedením jedinečného registračního čísla subjektu, např. “Certifikační orgán pro systémy managementu č. 3009” nebo “Certifikační orgán pro produkty č. 3013”.

Naše akreditované certifikáty obsahují tyto znaky:

CS3009